Новини

1
25.03.2022

Семинар „Биологично разнообразие на Черно море и потребност от изследователски технологии“

Последният от трите семинара „Биологично разнообразие на черно море и потребност от изследователски технологии“ бе проведен на 24 и 25 март 2022 г. Той бе посветен главно на добрите практики и на технологичните аспекти на изследването, контрола, опазването и възпроизводството на черноморското биологично разнообразие и на запасите от бяла мида и други черупкови организми. Семинарът започна с представяне на опита на Република Молдова в управлението на водните екосистеми и на риболовния сектор, представен от Регионалния екологичен център в Молдова. По-нататък участниците се запознаха и с редица иновативни технически средства за мониторинг и за измерване и оценка на запасите на черупкови организми, и на рибните ресурси в открити морски условия. Специално внимание бе отделено на съвременната парадигма за интегрирано управление на бреговата зона, като решаващо условие за създаване на нови възможности за развитието на синята икономика и на сектора на морските храни. Представителите на Института по рибни ресурси представиха последните си резултати от придънните изследвания във водите на българската част на Черно море и актуалните физико-химични характеристики на водната среда.

Демонстрацията на иновативните технологични средства и методи, използвани по време на изпълнението Проекта "WHITECLAM" и дискусията по резултатите бяха проведени през втория ден от семинара, на 25.03.2022 г., в Института по рибни ресурси.

Във всеки един от проведените семинари вземаха участие между 40 и 50 души, като по-голямата част от тях се включваха онлайн. Част от отдалечените участници, намиращи се в други градове и държави също изнесоха презентациите си дистанционно. Разнообразният състав от участници спомогна изключително много за провеждането на интересни междусекторни дискусии, в които участваха и представители на риболовния и рибопреработвателния бизнес. Широкият обхват на заинтересовани позволи да се генерират интересни предложения и препоръки за нови управленски мерки, които да бъдат включени в резултатите от проекта "WHITECLAM".

Семинар „Биологично разнообразие на Черно море и потребност от изследователски технологии“