Новини

1
01.03.2022

Семинар „Значение на състоянието на морската вода за черупчестите организми и иновативни политики за тяхната оценка, използване и опазване“

Първият от серията от три семинара се състоя на 28.02-01.03.2022 г. Той бе посветен на значението, което има състоянието на морската вода за развитието на черупчестите организми и на иновативните политики за тяхната оценка, използване и опазване, през призмата на опита резултатите, получени при изпълнението на проекта.

Освен бенефициента по проекта "WHITECLAM" – Института по рибни ресурси, със свои презентации участваха и представители на Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров“, Центъра по хидро- и аеродинамика към БАН, Медицинския университет във Варна, Института за екологична модернизация и Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав, които въпреки различните си профили, също работят усилено за развитието на „синята икономика“ у нас и в частност, за увеличаване на възможностите за развитието на аквакултури в нашите черноморски пространства.

Семинарът завърши с дискусия, посветена на мерките за осигуряване необходимото състояние на морските води, осигуряващо развитието на морското биоразнообразие и на законовите и икономически бариери, които пречат на обществото да осигури дългосрочното постигане на тази цел.
 
Семинар „Значение на състоянието на морската вода за черупчестите организми и иновативни политики за тяхната оценка, използване и опазване“ (28.02-01.03.2022 г.)