Новини

1
18.03.2022

Семинар „Устойчиво използване на морските биоресурси – планови мерки и комерсиализация“

Вторият семинар, „Устойчиво използване на морските биоресурси – планови мерки и комерсиализация“ се състоя на 17 и 18 март 2022 г. и бе посветен на резултатите от Проекта “WHITECLAM” и на мерките, произтичащи от тях, насочени към осигуряване на планомерно и устойчиво възпроизводство на морските ресурси и на черупковите организми, в частност и на мерките за планиране, които следва да бъдат предприети за тази глобална и дългосрочна цел. Тук, освен изследователите от Института по рибни ресурси, със свои презентации участваха и инженерни фирми, участвали в проекта, като подизпълнители и разработили иновативните методи за изследване, контрол и управление на запасите от бяла мида.
С презентации участваха и външни фирми, и експерти по води и морски биологични ресурси, чиято цел е комерсиализиране на използването на морските черупкови видове, както и дългосрочното планиране на мерки за постигане на тази цел.

На втория ден от семинара бе направено посещение на Института по рибни ресурси, където бяха демонстрирани софтуерните продукти, разработени в рамките на проекта "WHITECLAM". Обсъдени бяха и възможностите за прилагането им за изследване и контрол на запасите и на други видове морски организми, както и възможностите  за ползването им от други научни организации  и административни агенции.
 
Семинар „Устойчиво използване на морските биоресурси – планови мерки и комерсиализация“ 17.03-18.03.2022 г.