Новини

1
25.03.2022
Семинар „Биологично разнообразие на Черно море и потребност от изследователски технологии“
В заключителния етап на проекта "WHITECLAM" стартира провеждането на серия от международни двудневни семинари, посветени на резултатите, постигнати от проекта и на управленските мерки, произтичащи от тях, които предстои да бъдат предложени за приемане от изпълнителните органи, свързани с управлението на морските пространства и на бреговата зона.
Детайли
1
18.03.2022
Семинар „Устойчиво използване на морските биоресурси – планови мерки и комерсиализация“
В заключителния етап на проекта "WHITECLAM" стартира провеждането на серия от международни двудневни семинари, посветени на резултатите, постигнати от проекта и на управленските мерки, произтичащи от тях, които предстои да бъдат предложени за приемане от изпълнителните органи, свързани с управлението на морските пространства и на бреговата зона.
Детайли
1
01.03.2022
Семинар „Значение на състоянието на морската вода за черупчестите организми и иновативни политики за тяхната оценка, използване и опазване“
В заключителния етап на проекта "WHITECLAM" стартира провеждането на серия от международни двудневни семинари, посветени на резултатите, постигнати от проекта и на управленските мерки, произтичащи от тях, които предстои да бъдат предложени за приемане от изпълнителните органи, свързани с управлението на морските пространства и на бреговата зона.
Детайли